Stowarzyszenie działa już od 2005 r. Posiada osobowość prawną. Zrzesza osoby w różnym wieku, przeważnie przewlekle chore, niepełnosprawne oraz wolontariuszy, osoby wspierające i przedsiębiorcy.
Działamy, na terenie miasta, powiatu. Mamy również możliwość działania na terenie całej Polski. Od roku 2011 posiadamy status działalności pożytku publicznego. Spotykamy się w Książnicy Karkonoskiej w ostatni poniedziałek każdego m-ca.