O stowarzyszeniu


Stowarzyszenie Osób Przewlekle Chorych „Pomocna Dłoń” w Jeleniej Górze

Stowarzyszenie działa już od 2005 r. Posiada osobowość prawną. Zrzesza osoby w różnym wieku, przeważnie przewlekle chore, niepełnosprawne oraz wolontariuszy, osoby wspierające i przedsiębiorcy. Działamy, na terenie miasta, powiatu. Mamy również możliwość działania na terenie całej Polski.
Od roku 2011 posiadamy status działalności pożytku publicznego. Spotykamy się w Książnicy Karkonoskiej w ostatni wtorek każdego m-ca

Pobierz statut stowarzyszenia (PDF)

Podstawowe cele statutowe naszej organizacji to:

 1. Ochrona i promocja zdrowia poprzez otoczenie chorych członków opieką oraz, udzielanie im pomocy w zaspokajaniu potrzeb leczniczych i socjalnych.
 2. Działanie na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych spoza naszego Stowarzyszenia.
 3. Reprezentowanie ich interesów wobec administracji publicznej, instytucji i organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie i udzielanie pomocy chorym i niepełnosprawnym
 • w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego i lekarstw – pomoc w rehabilitacji.
 • w załatwianiu spraw leczniczych, socjalno-bytowych, prawnych itp.
 • aktywność turystyczną osób niepełnosprawnych.

Działania:

 • zwiększanie świadomości w pokonywaniu stereotypów osób niepełnosprawnych,
 • wzrost udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym miasta – integracja,
 • rozpowszechnianie dobrych praktyk na rzecz wspierania działań dla osób niepełnosprawnych.
 • Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych.

Współpracujemy z :

 • Samorządem Terytorialnym
 • Książnicą Karkonoska
 • Karkonoskim Parkiem Narodowy
 • Filharmonią Dolnośląską w Jeleniej Górze
 • ze Szkołą Podstawową Nr 11 i 8
 • Miejskim Integracyjnym Przedszkolem nr 14
 • Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 • Fundacją Jagniątków.
 •  z organizacjami pozarządowymi

 

Środki finansowe na cele Statutowe pozyskujemy z:

 • PFRON
 • Budżetu Miasta Jeleniej Góry
 • Składek członkowskich
 • Od niedawna – z podatków 1%
 • W 2014 roku z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – na Hipoterapie bez barier.