Poznaj bliskiego sąsiada


W ramach ogólnopolskiego konkursu „Poznaj bliskiego sąsiada” organizowanego przez pasaż Tesco nasze Stowarzyszenie wygrało grant na wsparcie kontynuacji projektu „Hippony – hipoterapia bez barier”. W związku z tym prowadzone są doradztwa z psychologiem dla rodziców i opiekunów dzieci objętych w/w programem w okresie styczeń/luty 2015r. W ramach dofinansowania dnia 23 stycznia odbyły się integracyjne warsztaty terapeutyczne pt. Filcowe Konie. Uczestnikami były dzieci niepełnosprawne (beneficjenci) oraz zdrowi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8. Warsztaty prowadziła p. Agata Kowal z Zagrody Edukacyjnej „Kowalowe Skały” z Wrzeszczyna.

Pani Agata podczas warsztatów opowiadała dzieciom o zwierzętach znajdujących się w jej gospodarstwie. Rozdała dzieciom materiały do wykonywania prac, jednocześnie omawiając skąd bierze się wełna. Następnie pokazała kolejność wykonywanych czynności do wykonywania prac z filcu. Dzieci wykonały etui z filcu z rożnymi ozdobami i oczywiście motywem końskim. Zajęcia przebiegały z wielką radością i przyjemnością dla dzieci i opiekunów.