Udział w Dolnośląskim Kongresie Obywatelskim.


24 kwietnia 2015, w Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego w Krzyżowej udział wzięli przedstawiciele naszej organizacji , wśród licznych przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, kół gospodyń wiejskich, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, organizacji sportowych, spółdzielni socjalnych oraz aktywnych obywateli.

Na Dolnym Śląsku działa kilkanaście tysięcy aktywnych Dolnoślązaków, angażując się w realizację inicjatyw obywatelskich, wolontariat i działając w organizacjach pozarządowych. Uzupełniają swoimi działaniami obszary nie obejmowane przez administrację samorządową.
Myślą przewodnią kongresu było między innymi rola społeczników społeczeństwie.