Warsztaty Ceramiczne


W dniu 06.02.2015r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze odbyły się warsztaty terapeutyczne (z ceramiki glinianej) w ramach Plebiscytu „Bliżej sąsiada” przedłużającego projekt pt.: „Hippony – hipoterapia bez barier”.

Podczas warsztatów uczestnicy projektu zapoznali się z techniką wykonywania prac z gliny. W dalszej części warsztatów uczestnicy samodzielnie tworzyli prace z gliny, m.in. były to: kubki, koniki, ptaszki, zwierzęta itp. Do wykonywania prac chętnie włączali się rodzice i opiekunowie.

W trakcie zajęć widać było zadowolenie i radość dzieci z umiejętności stworzenia przez siebie rękodzieła. Rodzice natomiast czuli satysfakcję z samodzielności i twórczego entuzjazmu swoich dzieci. Z opinii rodziców wynikało, że zajęcia terapeutyczne były korzystne i edukacyjne dla dzieci.